Dacom FI (Crop-R)

Akkerweb is voorstander van een gemakkelijke elektronische gegevensuitwisseling. Daarom kun je bij ons, als akkerbouwer of veehouder, gemakkelijk je informatie ophalen vanuit RVO (gewaspercelen) en/of je software van Agrovision (bouwplan en percelen) en Dacom FI (bouwplan en kavels). Dit ondersteunt je bij het aanmaken van een nieuw bouwplan.

Dit jaar wordt gegevensuitwisseling uitgebreid met het opsturen van percelen en adviezen vanuit enkele applicaties vanaf Akkerweb naar software van Agrovision en Dacom FI. Daarnaast worden bepaalde applicaties (bijvoorbeeld de Phytophthora Adviesmodule) geschikt gemaakt voor het inlezen van elders vastgelegde teeltregistratiegegevens.

Op deze manier werken we eraan om Akkerweb nog beter aan te sluiten op enkele managementsystemen die in gebruik zijn in de akkerbouwsector.

Lees meer over ons privacybeleid