AgroVision (CropVision)

Akkerweb is voorstander van een gemakkelijke elektronische gegevensuitwisseling. Daarom kun je bij ons, als akkerbouwer of veehouder, gemakkelijk je informatie ophalen vanuit RVO (gewaspercelen) en/of je software van Agrovision (bouwplan en percelen) en Dacom FI (bouwplan en kavels). Dit ondersteunt je nu al bij het aanmaken van een nieuw bouwplan voor 2018. Tevens kun je ook heel gemakkelijk alsnog je percelen over 2017 in Akkerweb vastleggen.

Het komende jaar gaat de gegevensuitwisseling uitgebreid worden met het opsturen van percelen en adviezen vanuit enkele applicaties vanaf Akkerweb naar software van Agrovision en Dacom FI. Daarnaast gaan we bepaalde applicaties (bijvoorbeeld de Phytophthora Adviesmodule) geschikt maken voor het inlezen van elders vastgelegde teeltregistratiegegevens.

Op deze manier werken we eraan om Akkerweb nog beter aan te sluiten op enkele managementsystemen die in gebruik zijn in de akkerbouwsector.