Nieuws

Pluk de vruchten van Fruit 4.0
Beheerder website
/ Categorieën: Nieuws

Pluk de vruchten van Fruit 4.0

Grotere bedrijven, flexibelere ketens, klantspecifieke eisen, vraag naar gedetailleerde informatie over teeltprocessen en wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan het datamanagement van fruittelers. In de fruitteeltsector was tot 2 jaar geleden weinig aandacht voor de ontwikkelingen rond datamanagement en precisieteelt. In het project Fruit 4.0 wordt met succes gewerkt aan een inhaalslag. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en 14 andere partijen hebben daarom samen met Wageningen University en Research (WUR) het Fruit 4.0 project opgezet in het kader van een Publiek Private Samenwerking (PPS). 

Doel van Fruit 4.0 is het verhogen van de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door verbetering van teelt- en managementinformatie. De focus ligt hierbij op waarnemen en detecteren van vitale teeltinformatie en management van data. Het project kent twee werkpakketten: 

Hightech sensing
In het hightech sensing werkpakket worden vruchtgrootte en -kleur gemonitord en bloemen geteld voor de bepaling van de dunbehoefte en wordt sorteerinformatie teruggekoppeld naar het perceel. Voor het monitoren is een sensorplatform met diverse sensoren gebouwd die regelmatig door de boomgaard rijdt en aan de bomen meet. Bij het terugkoppelen van de sorteerinformatie zal de informatie die een sorteermachine verzameld worden teruggeleid naar van welke boom de vruchten in het perceel vandaan komen. Dit kan de teler extra informatie opleveren zoals over plekken in het perceel waar de appels minder kleuren of waar meer vruchtrot zit. 

Datamanagement
In het datamanagementwerkpakket worden de diverse datastromen in de teelt en (na)oogst bij elkaar gebracht zodat de teler op basis daarvan beslissingen kan nemen. Binnen dit werkpakket krijgen operationeel management (opslag, verwerking en communicatie van data uit sensoren, camera’s, automatische identificatie), bedrijfsmanagement (gebruik van data in processen rondom planning, bewaking, verkoop, inkoop) en ondersteuning bij besluitvorming (expertsystemen en adviesdiensten) de nodige aandacht bijvoorbeeld voor plaatsspecifieke gewasbescherming en gedetailleerde oogstprognoses. 

Aan de slag
Fruittelers kunnen nu al gebruik maken van de gangbare applicaties binnen Akkerweb. Op de planning van project Fruit 4.0 staan onder andere het ontwikkelen van 3D-applicaties en diverse sensing-toepassingen. Deze kunnen op Akkerweb visueel worden gemaakt.
Zie ook:
Website Fruit4.0: https://precisietuinbouw.nl/WERKPAKKETTEN/Fruit-40

Nominatie Fruit4.0 voor Computable Awards 2018: https://www.computable.nl/artikel/informatie/awards-nieuws/6374075/1853296/nfo-realiseert-technische-innovatie-in-fruitteelt.html


Figuur 1. Sensor waarnemingen aan bomen RGB-diepte-visueel (links), Rometron chlorofyl sensor (boven), laserscanner (onder)

Figuur 2. Variatie in appelopbrengst van boomgaard Proeftuin Randwijk in Akkerweb; koppeling sorteerinformatie per kist terug naar perceel 


Vorige item Bioscope: Beter inzicht in groei – meer vertrouwen in opbrengst
Volgende item TRIJNTJE ‘rijdt’ op de Groninger klei!
Print
15265 Rate dit item:
Geen rating

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x

Ontvang ook onze nieuwsbrief

Lees meer over ons privacybeleid


Lees meer over ons privacybeleid