Nieuws

Limburgs Waardenetwerk: Aardappel Applicaties
Beheerder website
/ Categorieën: Nieuws

Limburgs Waardenetwerk: Aardappel Applicaties

In 2018 is het ‘Waardenetwerk: minder middelgebruik in aardappelen - nieuwe stijl’ van start gegaan. In dit Waardenetwerk, ondersteund door provincie Limburg, maken we gebruik van de Phytophthora applicatie en de loofdoding applicatie, die via het geo platform Akkerweb beschikbaar zijn.

WUR | Open Teelten locatie Vredepeel is samen met Agrifirm aan de slag gegaan met een groep van 24 agrarische ondernemers verdeeld over Zuid-, Midden- en Noord Limburg. 

De Phytophthora applicatie is ontwikkeld met als uitgangspunten: 
  • eenvoudig in het gebruik, 
  • objectieve spuitadviezen aan de hand van de meest accurate weersgegevens 
  • up-to-date kennis over de Phytophthoraschimmel en de middelen. 
  • up-to-date laatste kennis over de middelen. 

Het doel is een effectieve Phytophthora bestrijding met verantwoord (minder) middelen gebruik.

In maart 2018 hebben de ondernemers in regionale startbijeenkomsten kennis gemaakt met de applicaties en achtergrondinformatie over Phytophthora en zijn zelf, al dan niet onder begeleiding van een Agrifirm adviseur, aan de slag gegaan. In juli zijn zomerbijeenkomsten per regio gehouden om de eerste ervaringen te delen met de collega aardappeltelers en verbeterpunten aangegeven voor de ontwikkelaars van de applicatie. Tijdens de gezamenlijke evaluatie bijeenkomst aan het einde van het jaar is het gebruik van de Phytophthora applicaties uitgebreid besproken.

2018 was een jaar met een relatief lage Phytophthora druk door de droogte en extreme hitte. Ondanks deze omstandigheden waren de gebruikers zeer positief over de applicatie. Door de applicatie wordt er nagedacht over Phytophthora en over de omstandigheden waaronder deze schimmel zich kan ontwikkelen en waarom er op een bepaald moment een bespuiting moet plaatsvinden of juist niet. Ook het effect van beregenen in de Phytopththora bestrijding wordt in de applicatie meegenomen en is door de groep uitgebreid geanalyseerd, met behulp van de kennis van WUR. Enkele telers hebben bij toepassing van beregening wel altijd een preventieve bestrijding uitgevoerd, anderen durfden de bestrijding achterwege te laten gebaseerd op de adviezen van de applicatie. Dit alles resulteerde erin dat per deelnemer er gemiddeld wel 4 Phytophthora bespuitingen minder werden uitgevoerd ten opzichte van een wekelijks schema. 

Dit betekende concreet:

  • minder werkzame stof gebruik
  • minder milieubelasting punten 
  • lagere kosten


In september en oktober hebben een aantal deelnemers met de loofdoding applicatie gewerkt. Zodra deze techniek uitgerijpt is kan ook met deze applicatie veel middel bespaard worden. 
De enthousiaste eindconclusie van de deelnemers was: “de applicaties geven toegevoegde waarde, dus gaan we door met het waardenetwerk in 2019”.

Meer informatie over de Phytophthora applicatie

Meer informatie over de Loofdoding applicatie

Vorige item Piet Precies blikt vooruit
Volgende item Piet Precies: klaar voor de start!
Print
1662 Rate dit item:
Geen rating

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x