Privacyverklaring

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijke diensten te kunnen bieden ten behoeve van uw bedrijfsvoering. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo handelen wij volgens de geldende wetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese wet vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten en de gebruikers van onze AKKERWEB website en het persoonlijk AKKERWEB dashboard. De privacyverklaring van STICHTING AKKERWEB kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website. 

 

Wat wij doen met uw persoonsgegevens 

 

1 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Hieronder staat voor welke doelen wij uw persoonsgegevens gebruiken, en welke gegevens dit zijn. De doelen zijn het: 

 • aanmaken van uw individueel account. 
 • aanbieden van functionaliteiten van de AKKERWEB website; 
 • aanbieden van diensten via het persoonlijke AKKERWEB dashboard; 
 • onderhouden van contacten (met klanten en geïnteresseerden), waaronder de communicatie via email en social media 

 

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Personalia van uzelf zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Identificerende gegevens, zoals het KVK-nr 
 • Accountgegevens voor AKKERWEB , zoals uw gebruikersnaam; 
 • Technische gegevens, zoals het IP-adres en het klik- en surfgedrag. 

 

3 Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door als u een account aanmaakt. 

 

Verstrekking van uw gegevens aan derden 

STICHTING AKKERWEB verstrekt persoonsgegevens alleen aan andere organisaties wanneer U hiervoor toestemming heeft verleend. Zo geeft u per applicatie toestemming voor uitwisseling. Hierdoor kunnen wij uw gegevens uitwisselen met: 

 • Agrifirm; 
 • Agrovision; 
 • BLGG; 
 • Dacom; 
 • ISACERT; 
 • RVO; 
 • Syngenta; 
 • Wageningen Universiteit en Research 

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren 

STICHTING AKKERWEB bewaart uw gegevens die u gebruikt in het persoonlijke AKKERWEB dashboard zolang als u zelf nodig acht voor uw bedrijfsvoering. U heeft de regie over uw gegevens zolang u Akkerweb gebruikt. 

Inloggegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard. 

 

Webanalyse 

STICHTING AKKERWEB meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst als u onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en de effectiviteit van onze website. 

U kunt het plaatsen van cookies blokkeren. Dit regelt u via de privacy-instellingen van uw browser. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. 

Binnen uw persoonlijke dashboard wordt uw specifieke gebruik niet gemonitord. Uw inlog gegevens (moment van in en uitloggen, ip-adres) worden wel tijdelijk opgeslagen. 

 

Uw rechten 

 

1 Inzage, correctie, verwijdering en verzet 

U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben, inzien bij uw account gegevens. Daarnaast kunt u STICHTING AKKERWEB verzoeken om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. 

 

2 Heeft u een klacht? 

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door STICHTING AKKERWEB , kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat STICHTING AKKERWEB niet zorgvuldig omgaat met uw Persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. Uw klacht kunt u richten aan Stichting Akkerweb helpdesk@akkerweb.nl. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wat u zelf kunt doen 

Wij adviseren u zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet openbaar te delen. Bij het gebruik van sociale media adviseren wij u geen persoonsgegevens met ons uit te wisselen. Mocht u informatie van STICHTING AKKERWEB ontvangen die niet voor u is bestemd, dan verzoeken wij u STICHTING AKKERWEB direct op de hoogte te stellen zodat wij intern onderzoek kunnen doen en eventuele maatregelen kunnen treffen. U kunt ons bereiken op helpdesk@akkerweb.nl

Lees meer over ons privacybeleid