Privacystatement

Akkerweb respecteert de privacy van de door jou aan ons toevertrouwde gegevens (zowel persoonlijk informatie, bedrijfsgegevens als opgeslagen data van metingen en sensoren).


We conformeren ons aan de Gedragscode Datadelen Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO)

De informatie wordt binnen Akkerweb slechts gedeeld met direct gekoppelde Akkerweb applicaties. De gegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met derden – zelfs niet met onze partners. Daarnaast gebruiken wij gegevens slechts voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen we doelgericht en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in naleving van de wet. Binnen Akkerweb heb je te allen tijde controle heeft over je eigen connecties waarmee je voor een bepaalde duur data kunt delen met degene waarmee je dat wenst te doen. Jou data blijft veilig opgeslagen op onze servers. Je zit altijd aan het roer wat betreft het delen van data met derden. In geen geval zullen de gegevens worden doorgegeven voor reclamedoeleinden of marktonderzoek.


Akkerweb ziet de bescherming van gebruikersgegevens en data als een hoge prioriteit. Wij houden bij alle activiteiten de bescherming van gegevens in beeld en maken deze nog veiliger dan de wettelijke voorgeschreven minimum normen. Je kunt er zeker van zijn dat jou gegevens in goede handen zijn. Bij het verzamelen en doorgeven van vertrouwelijke gegevens gebruiken we zonder uitzondering de juiste beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en openbaring. Jou gebruikersgegevens zijn opgeslagen op ISO-gecertificeerde servers.