Applicaties

Zandzoeker applicatie

Mag je wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

NemaDecide Geo Plus

Voor een aardappelteelt met toekomst!

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo Plus applicatie wat het effect van jouw keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

NemaDecide Geo

Voor een aardappelteelt met toekomst!

 

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo applicatie wat het effect van jouw keuzes is op de AM besmetting op het perceel. 

Granulaat

Jouw bemonsteringsuitslag digitaal binnengekregen in Akkerweb? Een AM besmetting geconstateerd op je bedrijf?

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler!

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie.

Stripbuilder

De Stripbuilder Applicatie wordt gebruikt om een perceel- of gewas polygoon te splitsen in de te bemonsterende eenheden.

Agri Mineraal

Op basis van gedegen onderzoek maken de Agrifirm specialisten een perceelsspecifiek bemestingsadvies voor je bedrijf

Mijn Adviezen

In ‘Mijn Adviezen’ kan je de adviezen en rapporten die je adviseur met jou gedeeld heeft inzien. Ook kan je ze delen met jouw connecties of downloaden.

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Gewaspercelen Applicatie

Gewaspercelen is niet als applicatie binnen Akkerweb zichtbaar, maar voegt de volgende extra kaartlagen toe.

Agri GBM

Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een spuitplan voor de gewasbescherming op je bedrijf.


Bemonsteringen Applicatie

De Bemonsterings Applicatie biedt jou de mogelijkheid een aanvraag voor een bemonstering aan te bieden bij het bedrijf van jouw keuze. 

Aardappelinfo Applicatie

Alles wat je wilt weten over aardappelrassen!

Alles wat je weten wil over meer dan 500 in Nederland geteelde aardappelrassen!

RSS

Categorieën

  

  

Lees meer over ons privacybeleid