Applicaties

vrijdag 9 september 2016

Betere AM-monitoring in pootaardappelen via Akkerweb

Betere AM-monitoring in pootaardappelen via Akkerweb

Eurofins Agro wilde bij het monsternemen voor aaltjes detectie af van de papieren kaartjes waarvan meerdere varianten beschikbaar waren. Eurofins Agro wilde en digitale kaarten maken en altijd voldoen aan het protocol AMI-100 (AM-intensief). Hiervoor werd de Stripbuilder binnen Akkerweb ontwikkeld. Letterlijk: stroken bouwer.

Het AMI-100 protocol is ‘strenger’ dan de EU-methode. Het is dus bedoeld als meetinstrument voor de teler om de aaltjespopulatie ver onder norm te houden en zo een besmet-verklaring te voorkomen (want dan mag je 6 jaar op dat perceel geen pootgoed meer telen).

Standaard wordt gewerkt met monsters van 600 ml, maar nu kan voor grote percelen ook tot 1500 ml bemonsterd worden waardoor gewerkt kan worden met dezelfde betrouwbaarheid en tegen een lager tarief.

De analyse toont aan in welke strook een besmetting gevonden is maar NIET op welke locatie in die strook. Voor de behandeling maakt dat niet uit omdat in de werkrichting ook besmetting plaatsvindt binnen die strook (door ploegen en rooien bijvoorbeeld).

Alle monsternemers gaan vanaf komend AM-seizoen (dit najaar) volgens de Stripbuilder-methodiek via Akkerweb werken. De kaart met stroken wordt ook toegevoegd aan het verslag van Eurofins Agro welke per mail wordt toegezonden aan de teler.

Voordelen:

 • Flexibiliteit is minder dus hogere betrouwbaarheid
 • Betrouwbaarheid monstername, conform protocol AMI-100
 • Standaard (werkgang) breedte van 6 meter bij de bemonstering
 • Bij 1500 ml monsters extra voordeel voor de teler
 • Nauwkeurige visuele weergave van de besmette stroken
 • Via Akkerweb kan de teler de uitslagen bekijken en doorkoppelen naar een applicatie zoals NemaDecide Geo.
 • Bij gebruik van NemaDecide Geo een verkorting van de leercurve door de simulatie modellen waarbij ‘ongestraft’ een strategie kan worden getest (bij betaalde module ook voor meerdere jaren).

Lees meer op: https://content.akkerweb.nl/apps/stripbuilder-2/

 

Over Eurofins Agro

Eurofins Agro is de informatieleverancier en kennispartner voor de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. Zij helpen je belangrijke gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen, zodat je inzicht krijgt in:

 • Bodem- en gewasgezondheid
 • Bemesting
 • Voederwaarde
 • Voedselveiligheid

Met een compleet pakket van monstername, innovatieve analyses en heldere adviezen op maat kan je het productieproces op jou bedrijf bijsturen. Zo krijgt je vee of het gewas exact dát wat ze echt nodig hebben. En ben je verzekerd van een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit, tegen zo laag mogelijk kosten.


Print

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x

Categorieën