Applicaties voor de teler en veehouder

Herbicide 2-App

Gepubliceerd op woensdag 3 augustus 2016

Herbicide 2-App

Voor variabel doseren van onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem

Pay per use:  € 6,- per hectare

 
De Herbicide 2-App is ontwikkeld om onkruidbestrijdingsmiddelen, met werking via de bodem, variabel te kunnen doseren binnen een perceel. De app biedt u mogelijkheden om informatie over status en ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen als organische-stofgehalte, lutumgehalte en pH door te vertalen in minimum effectieve doseringen. Daarbij moet u zelf aangeven welk middel u wilt toepassen, het spuitvolume en de werkbreedte.

VRA is de afkorting van Variable Rate Application, de internationaal gebruikte term voor variabel doseren. De App is te vinden is de App-store onder de naam Herbicide 2. Voor het maken van de taakkaart zijn bodemkaarten nodig, met informatie over het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Deze kaarten worden gemaakt door het maken van bodemscans, en deze analyses van bodemmonster te vertalen naar bodemkaarten. 

De beslisregels (doseeralgoritmen) die toegepast worden in de Herbicide 2-App zijn bepaald met pot- en veldproeven die PPO/PRI heeft gedaan in de afgelopen 10 jaar. Waar nodig aangevuld met expert judgement. PPO/PRI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit het gebruik van de taakkaarten die met deze beelden gemaakt worden. Voor meer informatie over het basismodel en de specificaties wordt verwezen naar het PPL-rapport 80 op http://precisielandbouw-openteelten.nl/pplnl/Documenten/Resultaten/080.html 

Lees de instructies van deze handleiding goed door om een taakkaart te downloaden

De kosten voor gebruik van de applicatie bedragen € 30,-- per jaar. Dit is een introductieprijs, exclusief het verkrijgen van de bodemkaarten.

 

  

 

 

 

 

Deze applicatie is geschikt voor: 

Rate dit item:
4.0
Reacties (0)Aantal views (22634)
Print

Document downloads

Please login or register to post comments.

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Geef uw bericht in ...
x

Categorieën

  

  

Lees meer over ons privacybeleid