Applicaties voor de adviseur

Loofdoding 2

Met de Loofdoding 2 applicatie kunt u taakkaarten voor variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen maken. 

Piet Precies heeft een schone taak

Ik ben precisieboer, maar dat hadden jullie natuurlijk allang door. Alles moet nauwkeurig gebeuren. Nou ja, alles…

NBS-module brengt stikstofbijbemesting aardappelen in kaart

Om telers optimaal te ondersteunen bij de bijbemestingsgift in aardappelen lanceert Agrifirm, in samenwerking met de Wageningen Universiteit (WUR), voor dit seizoen de NBS-module op Akkerweb. 

De Phytophthora applicatie op reis naar Canada

Aardappels afkomstig van Prince Edward Island (PEI), Canada, zijn beroemd vanwege hun smaak en kwaliteit. Het gematigde, vochtige klimaat is, net als in Nederland, ideaal voor de productie van aardappels. Toch kent de aardappelteelt ook daar zijn problemen, o.a. Phytophthora. 

TRIJNTJE passeert eerste station

Eerste conceptversie

Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei.

NIEUW: Zandzoeker applicatie

Mag je wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

In diverse teelten zijn Dual Gold en Gardo Gold veel gebruikte bodemherbiciden. Met ingang van het seizoen 2019 mogen deze middelen niet meer worden ingezet op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Piet Precies denkt niet zo zwart-wit

Zo heel veel schrijf ik niet over de melkveetak op ons bedrijf. Van huis uit ben ik akkerbouwer. De koeien ’kreeg ik erbij’ toen ik trouwde. Het is nog steeds meer het ’pakkie an’ van mijn vrouw.

Meer inzicht in je gewas met BioScope!

Met BioScope heb je meer inzicht in je gewas. Gedurende het gehele groeiseizoen beschik je over actuele data. Je kunt zo vroegtijdig afwijkingen detecteren. BioScope is een hybride oplossing. Naast satellietbeelden biedt het de mogelijkheid van dronebeelden.

NBS applicatie vernieuwd

De NBS 3 applicatie wordt binnenkort vernieuwd.

Drones in akkerbouw verdubbeld

In de Nederlandse akkerbouwsector gebruikt 4,7% drones. Daarmee is het percentage meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018. Vorig jaar maakte nog 1,8% van de akkerbouwers gebruik van drones.

GAOS-rijpaden: optimaal plannen van rijpaden, akkerranden en kopakkers

Anders dan de naam doet vermoeden, schept de GAOS-rijpaden applicatie orde. De applicatie, die nu beschikbaar is in de Akkerweb store, is handig om rijpaden, akkerranden en kopakkers optimaal in te plannen.

Onderwijs kan zich op Akkerweb storten

Groen kennisnet biedt lesmodule precisie landbouw

Thomas Been, Corné Kempenaar en Johan Booij hebben in samenspraak met leraren MBO en HBO groen onderwijs een lespakket rondom precisie landbouw gemaakt.

Update NemaDecide Geo

NemaDecide geo heeft een update gehad. Het maken en vergelijken van bouwplan scenario’s is nu nog eenvoudiger geworden. Een aaltjesuitslag van Vincotte IsaCert of Eurofins kan vanuit Akkerweb rechtstreeks ingeladen worden in NemaDecide geo. Elke aaltjesuitslag kan ook eenvoudig zelf worden ingevoerd.

Piet Precies staat versteld

De vorige keer schreef ik dat ik stond te trappelen voor de voorjaarswerkzaamheden. Ik had het nog niet gezegd, of het was zover. Uitzonderlijk vroeg als je ’t mij vraagt! Ondertussen, en we schrijven eind februari, heb ik de wintertarwe al bemest en zitten de plantuien en vroege consumptieaardappelen er al in. Ik sta er versteld van!

Binnenkort: Vernieuwde VRA Bodemherbicide Applicatie

De VRA Bodemherbiciden Applicatie is ontwikkeld om een onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem variabel te kunnen doseren binnen een perceel, op basis van perceelkaarten met de ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen als organische-stofgehalte, lutumgehalte, grondsoort, maar ook het geteelde gewas.

Piet Precies: klaar voor de start!

Ben jij al klaar voor de start? Ik wel! Zodra de dagen weer langer worden, begint het bij mij te kriebelen. Wat mij betreft mag het voorjaar snel in volle kracht losbarsten.

Nieuw: De Loonwerker applicatie

Deze applicatie geeft je de mogelijkheid een scan aan te vragen van je percelen.

Limburgs Waardenetwerk: Aardappel Applicaties

In 2018 is het ‘Waardenetwerk: minder middelgebruik in aardappelen - nieuwe stijl’ van start gegaan.

3 nieuwe Akkerweb gebruikers per dag in 2018!

In 2018 heeft Akkerweb gemiddeld zo'n 3 nieuwe gebruikers per dag mogen verwelkomen. In totaal bijna 1.000 nieuwe gebruikers! 

De Phytophthora applicatie gaat op reis

Met het verkrijgen van wereldwijde weerdata van the Weathercompany begin 2018 kon de Phytophthora applicatie eindelijk de grens over om zo bij te dragen aan Wageningse internationale kennisoverdracht.
De applicatie wordt op dit moment in Wageningse projecten en door een collega instituut getest in Denemarken, China, Bangladesh, Indonesië en Argentinië. De taalcursussen die daarvoor nodig waren zijn achter de rug zodat de applicatie nu Deens, Chinees, Engels en Spaans ‘spreekt’.

Hoe staat het met uw mestruimte 2018?

Kort voor de winter is een goed moment om compost of champost uit te rijden. Daarom is het juist nu interessant om te weten hoeveel mestruimte u nog heeft.
De specialisten van Agrifirm hebben dat precies in beeld, met applicatie Agri Mestruimte op Akkerweb. Hiermee kunnen ze in een handomdraai een overzicht maken, op basis van de gebruiksnormen en de meststoffen die u dit jaar heeft gebruikt. Met de technische kennis van onze specialisten kunnen we u daarbij tegelijkertijd adviseren hoe u de ruimte het meest effectief kunt vullen.

Piet Precies blikt vooruit

Pietjandorie! Had ik nou de trekker gister maar de loods in gereden! Mijn vrouw zei nog... Maar ik had net de sloffen aan en de pootjes omhoog. Een heerlijk avondje was gekomen. Amme nooit nie dat ik weer naar buiten ging. Met die kou! Krabben dus vanmorgen. Als ik nou iets meer vooruit had gedacht, had ik het me kunnen besparen.

TRIJNTJE ‘rijdt’ op de Groninger klei!

Sinds juni 2018 is het project TRIJNTJE (naar: modeltrein, een schakeling van modellen) gestart in de provincie Groningen. 

Pluk de vruchten van Fruit 4.0

Grotere bedrijven, flexibelere ketens, klantspecifieke eisen, vraag naar gedetailleerde informatie over teeltprocessen en wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen aan het datamanagement van fruittelers. 

Bioscope: Beter inzicht in groei – meer vertrouwen in opbrengst

BioScope levert een pakket aan bodem- en gewaskaarten gedurende het hele groeiseizoen: informatie die de teler kan gebruiken om beter inzicht in de groei van gewassen te krijgen.

Phytophthora update!

Het groeiseizoen van de aardappelen in mei en juni is vergelijkbaar met 2016; aanvankelijk een trage start, maar later door voldoende vocht en goede dagtemperaturen een zeer snelle loofgroei.

Doeltreffend: Feed wedge & Grip op Gras

In 2017 is Grip op Gras door 10 melkveehouders en adviseurs getest. Het concept van de feed wedge in combinatie met het maaivenster uit Grip op Gras bleek doeltreffend en werkt naar tevredenheid.

Akkerweb op het akkerbouwbedrijf van Wageningen UR, open teelten, Lelystad

We zijn benieuwd naar de ervaringen van gebruikers van Akkerweb. Ditmaal stellen we vijf vragen aan Jacob de Jong, Farm Manager van het akkerbouwbedrijf van WUR open teelten (voorheen PAGV) te Lelystad.

NPPL en Akkerweb

De Nationale proeftuin Precisielandbouw (NPPL) richt zich op versnellen van adoptie van precisielandbouw. Sinds begin 2018 passen zes akkerbouwers en loonwerkers met hulp van onafhankelijke experts geselecteerde toepassingen toe die in principe goed zouden moeten kunnen werken.

Piet Precies is verslaafd

Zojuist weer ingelogd in m'n Akkerweb account! Ik kijk meerdere keren per dag. Te veel, volgens mijn vrouw dan...

RSS
1234

Categorieën

  

  

Lees meer over ons privacybeleid