NemaDecide

Uniek

Het aaltjes adviessysteem NemaDecide is vernieuwd en heet voortaan NemaDecide Geo. Een unieke vernieuwing die tegemoet komt aan de wensen van de teler. De teler ontvangt vanaf nu de bemonsteringsuitslag, weergegeven op een geografische kaart van zijn perceel. Hierdoor is in één oogopslag duidelijk waar precies op het perceel een aaltjesbesmetting aanwezig is. Door de hieraan gekoppelde geografische coördinaten kan de teler met NemaDecide Geo direct online een plaatsspecifiek beheersingsadvies maken.

 

Zelf een advies maken

Voor telers van pootaardappelen geeft NemaDecide Geo antwoord op belangrijke vragen als:
• Hoe kom ik vroegtijdig een eventuele AM besmetting op het spoor
• Welke maatregelen moet ik nemen om een officiële besmetverklaring te voorkomen
• Wat is het effect van mogelijke bestrijdings- maatregelen

Telers van consumptie- en zetmeelaardappelen krijgen antwoord op vragen als:
• Hoe beheers ik een AM besmetting en voorkom ik schade
• Moet ik een granulaat toepassen en wat zijn daarvan de kosten en de baten In een volgende versie is het ook mogelijk online een advies te maken voor de beheersing van Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans.

De voordelen van NemaDecide Geo

✓ Grip op informatie
✓ Door koppeling met Akkerweb nooit dubbele invoer gegevens
✓ De kaart van het perceel is het startpunt
✓ Koppeling met GPS coördinaten van besmetting
✓ Voor elke teler online te benaderen
✓ Zelf een teeltadvies opstellen

Toepassing in precisielandbouw

NemaDecide Geo heeft een geografische interface gekregen. In de bemonsteringsuitslag krijgt de besmetting geografische coördinaten mee, zodat de teler exact weet in welke stroken de besmetting ligt. Het effect van een gekozen maatregel op de AM besmetting ziet hij direct terug op de kaart van het perceel. Omdat hij precies weet waar de besmetting ligt, kan hij maatregelen plaatsspecifiek uitvoeren met GPS apparatuur. Kiest hij voor toepassing van granulaat dan kan hij met een granulaat taakapp, een granulaat taakkaart maken voor plaatsspecifieke toepassing van granulaat.

Meerdere teelten vooruit kijken

Naast deze gratis online versie van NemaDecide Geo komt er een versie onder licentie, waarmee meerdere teelten vooruit kan worden gekeken en verschillende scenario’s kunnen worden vergeleken. Door bemonsteringskaarten over de jaren heen over elkaar te leggen, krijgt de teler een aanwijzing of hij te maken heeft met een nieuwe virulente populatie.

Via Akkerweb inzetbaar

NemaDecide Geo is als app beschikbaar op www.akkerweb.nl. Akkerweb is het geo-platform voor de teler om perceelsinformatie te combineren met geo-kennissystemen. De granulaat taakapp is ook op Akkerweb beschikbaar.

 NemaDecide applicaties