Akkerweb

Je percelen bevatten een schat aan data. Data die veelal voor diverse (handels)partners wordt geregistreerd en vastgelegd. Dat helpt je niet om verder te komen met je bedrijf en je teelten. Daar zochten we een oplossing voor.

Data wordt pas informatie als je verbanden kunt leggen tussen verschillende gegevens en de kennis uit onderzoek kunt toepassen. Het is logo-lightdaarom wenselijk dat versnippering van data wordt voorkomen. Akkerweb voorkomt dat. En: Akkerweb zet data voor je aan het werk! Het resultaat: een optimalisatie van je teelt op ieder perceel. Je weet precies wat je moet doen en wordt geholpen betere keuzes te maken!
Akkerweb brengt namelijk alle perceelinformatie bij elkaar in één centraal geo-platform en dat is uniek! Binnen Akkerweb vormt de vanuit geo-data opgezette ‘bouwplan applicatie’ de basis voor alle functionaliteiten met toegevoegde waarde voor je bedrijfsvoering, zoals bemesting en gewasbescherming. Alle informatie wordt veilig beheerd op jou eigen, gratis account en kan worden aangevuld met input van bijvoorbeeld satellieten, bemonsterende instanties, ketenpartijen, bedrijfsmanagementsystemen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en sensoren.
Deze verrijkte informatie over percelen en gewassen kan vervolgens desgewenst gedeeld worden met adviseurs en andere gebruikers. Samen ga je dan aan het werk, als teler of loonwerker, aan de hand van praktische taakkaarten waarmee je je teelt op ieder perceel optimaliseert. Akkerweb: geo=logisch!Akkerweb applicaties