Applications

The applications are currently only available in Dutch

mardi 28 mai 2019

Zandzoeker applicatie

Zandzoeker applicatie
In diverse teelten zijn Dual Gold en Gardo Gold veel gebruikte bodemherbiciden. Met ingang van het seizoen 2019 mogen deze middelen niet meer worden ingezet op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Op alle overige gronden blijft het gebruik van deze beide producten ongewijzigd. 
 
 

Om je te helpen bij het bepalen of je Dual Gold of Gardo Gold kunt gebruiken, is de Zandzoeker applicatie ontwikkeld. In de applicatie kan je per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of je deze middelen nog wel of niet meer in mag zetten.

 


Print

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x