News

TRIJNTJE passeert eerste station

Eerste conceptversie

Beheerder website 0 5424 Article rating: No rating

Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei.

RSS
12345678910Last
Update NemaDecide Geo
Beheerder website
/ Categories: News

Update NemaDecide Geo

NemaDecide geo heeft een update gehad. Het maken en vergelijken van bouwplan scenario’s is nu nog eenvoudiger geworden. Een aaltjesuitslag van Vincotte IsaCert of Eurofins kan vanuit Akkerweb rechtstreeks ingeladen worden in NemaDecide geo. Elke aaltjesuitslag kan ook eenvoudig zelf worden ingevoerd.

Met de uitslag van een AM intensieve bemonstering geeft NemaDecide aan wat de detectiekans is van een officiële bemonstering. En welke maatregelen een kleine besmetting zo snel mogelijk kunnen saneren. Aardappel als vanggewas bijvoorbeeld, of de keuze van een ras met een hoge resistentie.

Wil je weten wat een groenbemester doet met Pratylenchus penetrans of Meloidogyne chitwoodi? Met de teelt van 2020 in gedachten kan met behulp van NemaDecide voorgesorteerd worden door met de juiste groenbemester aaltjesschade te voorkomen. Met de plus versie van NemaDecide geo kan je de aangemaakte bouwplan scenario’s delen met andere Akkerweb gebruikers om even te sparren.

In het zetmeel aardappel gebied komen AM populaties voor die de resistentie van het huidige rassenpakket deels kunnen omzeilen. Is er een perceel met uitslagen van boven de 2000 aaltjes per 200ml grond? Met de bemonsteringsuitslagen kan de optimale strategie uitgestippeld worden om de schade te beperken. Kies bij een uitslag van bijvoorbeeld 6000 eieren per 200ml grond voor het ras Hypothetisch RV 20%. Welke dosering granulaat kan uit? En maakt aardappelopslag bestrijding het verschil? 


NemaDecide organiseert in het najaar 2019 weer een cyclus van de NemaDecide aaltjescursus. De data zijn 29 november, 6 en 13 december. Van 9:30 - 16:00u te Wageningen. De modules 'Diagnostiek en Bemonstering', 'Aaltjesschade en Populatieontwikkeling' en 'Beheersing en Bestrijding' worden aangeboden. De drie modules sluiten op elkaar aan.

Meer informatie op http://www.nemadecide.com/aanmelding-aaltjescursussen.html


Figuur 1 virulente AM Uitslag 3000 eieren/200ml grond. Hypothetische RV 10%. De toepassing van een halve dosering granulaat en wel (onderste lijn) of geen (bovenste lijn) bestrijding van aardappelopslag.

Previous Article Piet Precies staat versteld
Next Article Onderwijs kan zich op Akkerweb storten
Print
8539 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x