News

Update Grip op Gras live!
Beheerder website
/ Categories: News

Update Grip op Gras live!

Grip op Gras nu ook interessant voor bedrijven die alleen maaien voor voederwinning


In de update van de Feedwedge past de oppervlakte die nodig is voor beweiding zich aan op basis van de grasgroei en grasbehoefte. De percelen die op de nominatie staan om te maaien, zijn zichtbaar in het Maaivenster.

Het Maaivenster (Figuur 1) laat zien wanneer het oogstmoment van maaisneden nadert. Streefopbrengst, groeisnelheid, verwachte groeisnelheid en bijgroei worden in beeld gebracht. Groen, geel, oranje en rood geven aan of er gemaaid kan worden.


Figuur 1. Het Maarvenster

Percelen kunnen makkelijk worden uitgewisseld tussen Maaivenster en Feedwedge. De Feedwedge geeft naast de grafiek de kengetallen grasbehoefte, grasgroei en grasvoorraad weer. Op basis van de grasgroei en de grasbehoefte wordt de benodigde oppervlakte voor beweiden vastgesteld.


Figuur 2. De Feedwedge

Grip op Gras is gratis beschikbaar via Akkerweb. Grip op Gras wordt ontwikkeld in Amazing Grazing; www.amazinggrazing.eu

Previous Article Vacature – Webdeveloper (C# .Net / ASP.Net)
Next Article De veiligheid van je data op Akkerweb
Print
9011 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x