News

Het wordt een mooi en precies 2018
Beheerder website
/ Categories: News

Het wordt een mooi en precies 2018

Akkerweb gaat verder: kennismaking met JoinData

Onze akkerbouw en veehouderij hebben zich sterk ontwikkeld. Nieuwe innovaties via Akkerweb en JoinData helpen boeren om het rendement op hun boerenerf te verbeteren. Een van die innovaties is het slim inzetten van data: het verzamelen, analyseren en gebruik van data biedt akkerbouw- en melkveebedrijven de kans om duurzamer en efficiënter te werken. Dat is ook één van de speerpunten van JoinData. Recent heeft Akkerweb kennis gemaakt met JoinData. Dat vond plaats op de FarmHack op de DairyCampus te Leeuwarden.

JoinData ontwikkelt een elektronische snelweg voor de data op het boerenerf. Met behulp van een Datahub wordt data, na toestemming van de veehouder, beschikbaar gesteld voor alle applicaties. Denk hierbij aan data afkomstig van sensoren en andere technologische hulpmiddelen. Deze data wordt toegepast in beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten waarmee melkveehouders betere keuzes kunnen maken op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en voeding. Als gevolg van deze verbeterde keuzes leven koeien langer en zijn ze langer productief.

In 2018 vindt een verkenning plaats naar het nut en noodzaak van een soortgelijke datahub voor de akkerbouwsector. In de pers heeft reeds gestaan dat Avebe en Cosun zich gaan aansluiten bij JoinData.
Een belangrijke doelstelling van JoinData komt overeen met één van de doelstellingen van Akkerweb. Namelijk om via een adequate toepassing van data-uitwisseling het rendement van de agrariër te verhogen en de milieubelasting terug te dringen.

Voor meer informatie:
Previous Article Perceelsdossier: handig hulpmiddel voor Proefbedrijf WUR PAGV Lelystad
Next Article Adviesbericht Agrifirm bemestingsplan operationeel
Print
30320 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x