News

TRIJNTJE passeert eerste station: eerste conceptversie

Beheerder website 0 23029 Article rating: No rating
Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei. In het vroege voorjaar van 2019 was het tijd voor een eerste tussenstation; de eerste conceptversie werd gepresenteerd aan de deelnemende telers.

Piet Precies heeft een schone taak

Beheerder website 0 32796 Article rating: 3.0
Ik ben precisieboer, maar dat hadden jullie natuurlijk allang door. Alles moet nauwkeurig gebeuren. Nou ja, alles… Mijn vrouw zou ook graag willen dat ik een interne taakkaart had voor opruimen: vieze kleren in de wasmand in de badkamer, boeken in de kast in de huiskamer, pindakaas na gebruik in de onderste lade in de keuken.

Loofdoding 2

Beheerder website 0 33709 Article rating: No rating
Met de Loofdoding 2 applicatie kunt u taakkaarten voor variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen maken. Binnenkort zijn alle VRA-applicaties op Akkerweb geüpgraded. Laatste in rij is de Loofdoding applicatie. Over ca. twee weken staat de nieuwe versie online.
RSS
12345678910Last
Akkerweb in het nieuws
Beheerder website
/ Categories: News

Akkerweb in het nieuws

Alle perceelinformatie voor agrariërs bij elkaar in één centraal online platform: dat is Akkerweb. De webapplicatie is gekoppeld met de belangrijkste bedrijfsmanagementsystemen en met de actuele perceelsgegevens van RVO.nl. 

 

Voor de data-uitwisseling hanteert Akkerweb een duidelijke stelregel: de boer bepaalt. Zo kunnen alleen boeren die daarvoor een machtiging hebben afgegeven gegevens uitwisselen met andere boeren en met adviseurs. De aanwezige data kan worden gedeeld binnen de diverse applicaties. Dit vormt de basis voor veel meer functionaliteiten, met toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering. Denk in dit geval aan bemesting en gewasbescherming. 

 

Informatie

“Data wordt pas informatie als je verbanden kunt leggen tussen verschillende gegevens. Ook wordt op deze manier de kennis uit onderzoek concreet toegepast”, legt Roel Veerman, manager van Akkerweb, uit. “Akkerweb voorkomt versnippering van data. Sterker nog: het zet data voor je aan het werk. Het resultaat is optimalisatie van je teelt op ieder perceel. Je weet precies wat je moet doen en wordt geholpen betere keuzes te maken.” 

 

Wageningen Universiteit 

Inmiddels is Akkerweb een onafhankelijke stichting met meerdere partners. Partner Wageningen Universiteit wil Akkerweb vooral gebruiken om onderzoeksgegevens voor de praktijk beschikbaar te stellen. Ook wil de universiteit, in het kader van projecten, via Akkerweb gegevens verzamelen en op basis daarvan analyses uitvoeren. Zo brengt Akkerweb precisielandbouw en ‘big data’ bij elkaar. 

 

Voor telers én loonwerkers 

Alle informatie wordt veilig beheerd via een eigen, gratis account. Het kan niet alleen worden verrijkt met input van bedrijfsmanagementsystemen en RVO.nl, maar ook van bijvoorbeeld satellieten, bemonsterende instanties, ketenpartijen en sensoren. Veerman: “Niet alleen eigenaren kunnen hiermee aan de slag, ook loonwerkers kunnen bijvoorbeeld alle percelen die zij bewerken in kaart brengen. Bovendien kunnen zij daaraan gegevens koppelen, zoals opbrengstkaarten. De eigenaar kan die gegevens niet inzien zonder machtiging van de loonwerker.” Omgekeerd kan een eigenaar een loonwerker toestemming geven om bijvoorbeeld de kaart van het bodemonderzoek te openen. “Op basis van deze kaart kan een taakkaart worden gemaakt. Daarmee kan de teelt op ieder perceel worden geoptimaliseerd”, aldus Veerman. 

 

Bron: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/perceeldata-voor-agrari%C3%ABrs-ontsloten-akkerweb

Previous Article NemaDecide Geo +
Next Article Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler!
Print
32524 Rate this article:
3.5

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x