Applications

The applications are currently only available in Dutch

NemaDecide Geo Plus

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo Plus applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

NemaDecide Geo

Een AM (aardappelmoeheids) besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

Granulaat

Jou bemonsteringsuitslag digitaal binnengekregen in Akkerweb? Een AM besmetting geconstateerd op je bedrijf?

Bouwplan Applicatie

Teken in een paar stappen eenvoudig het bouwplan in.

Reglone Applicatie

Met deze Reglone applicatie kan je taakkaarten maken voor variabel doseren met Reglone in aardappelen. 

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie.

Stripbuilder

De Stripbuilder Applicatie wordt gebruikt om een perceel- of gewas polygoon te splitsen in de te bemonsterende eenheden.

Sensordata Applicatie

De Sensordata Applicatie is ontwikkeld om geo-gerefereerde data in te voeren en te visualiseren. 

Satelliet

AW-satellietDeze eenvoudige applicatie geeft je toegang tot de biomassa indexen (NDVI en/of WDVI) van verschillende Satellieten. 

NBS aardappelsensing

De NBS Applicatie resulteert in een perceelskaart van de actuele stikstof opname. Met eenvoudige informatie over de teelt wordt hieruit een Stikstof bijmestadvies berekent. 

Agri Mineraal

Op basis van gedegen onderzoek maken de Agrifirm specialisten een perceelsspecifiek bemestingsadvies voor je bedrijf

Mijn Adviezen

In ‘Mijn Adviezen’ kan je de adviezen en rapporten die je adviseur met jou gedeeld heeft inzien. Ook kan je ze delen met jou connecties of downloaden.

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Loofdoding

Met de Loofdoding Applicatie van Akkerweb kan je taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. 

VRA Bodemherbicide Applicatie

De VRA Bodemherbiciden Applicatie is ontwikkeld om een onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem variabel te kunnen doseren.

Gewaspercelen Applicatie

Gewaspercelen is niet als applicatie binnen Akkerweb zichtbaar, maar voegt de volgende extra kaartlagen toe.

Agri GBM

Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een spuitplan voor de gewasbescherming op je bedrijf.


Bemonsteringen Applicatie

De Bemonsterings Applicatie biedt jou de mogelijkheid een aanvraag voor een bemonstering aan te bieden bij het bedrijf van jou keuze. 

Aardappelinfo Applicatie

Alles wat je weten wil over meer dan 500 in Nederland geteelde aardappelrassen? 

Grip op Gras

Met Grip op Gras meer gras in koe en kuil!

RSS
Phytophthora Module
Beheerder website
/ Categories: Applications, Farmers, Advisers

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! 

Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie. 

 

DOWNLOAD DE HANDLEIDING


Efficiënte Phytophthora bestrijding 
Het adviessysteem is ontwikkeld door Agrifirm in samenwerking met Wageningen Universiteit om u als teler te ontzorgen met een efficiënte Phytophthora bestrijding. In een grootschalige praktijktest in 2016 heeft de module zijn waarde bewezen. 

Preventieve beheersingsstrategie 
De module biedt een preventieve beheersingsstrategie waarin bij voorkeur gespoten wordt kort voor voorspelde kritieke perioden. Een curatieve- of een stopbespuiting wordt geadviseerd mocht het preventieve advies niet opgevolgd kunnen worden. Als teler heeft u nu de mogelijkheid om het advies bedrijf- of zelfs perceel specifiek te maken. U kunt zelf een aanpassing doen op perceel niveau door de instellingen van loofgroei en infectierisico aan te passen. Daarnaast houdt dit adviessysteem rekening met de (soms snelle) groei van het gewas. Houdt het, indien nodig, de knolbescherming in de gaten en geeft het in Noord-Oost Nederland specifiek advies om het infectierisico vanuit oösporen af te dekken. 

Optimaal advies 

Al uw percelen kunnen op basis van geo-gegevens worden geschakeld aan weerinformatie. Door de weerinformatie op perceelniveau kunnen neerslag, bladnat-periodes en sporulatie worden gemonitord voor een optimaal advies voor de bestrijding van Phytophthora. 

 

Beperkte investering voor een optimale teelt 

De Agrifirm Phytophora advies-module is onmisbaar voor een sluitende Phytophthorabestrijding. De aanschaf van deze module is een beperkte investering van slechts € 200,-. Het onderhoud maar € 50,- per jaar.  Dit is een introductieaanbod.

 

Deze applicatie is geschikt voor:

 

 


Previous Article Stripbuilder
Next Article Reglone Applicatie
Print
33760 Rate this article:
1.0

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x