Applications

Les applications sont actuellement disponibles uniquement en néerlandais

NemaDecide Geo Plus

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo Plus applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

NemaDecide Geo

Een AM (aardappelmoeheids) besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

Granulaat

Jou bemonsteringsuitslag digitaal binnengekregen in Akkerweb? Een AM besmetting geconstateerd op je bedrijf?

Bouwplan Applicatie

Teken in een paar stappen eenvoudig het bouwplan in.

Reglone Applicatie

Met deze Reglone applicatie kan je taakkaarten maken voor variabel doseren met Reglone in aardappelen. 

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie.

Stripbuilder

De Stripbuilder Applicatie wordt gebruikt om een perceel- of gewas polygoon te splitsen in de te bemonsterende eenheden.

Sensordata Applicatie

De Sensordata Applicatie is ontwikkeld om geo-gerefereerde data in te voeren en te visualiseren. 

Satelliet

AW-satellietDeze eenvoudige applicatie geeft je toegang tot de biomassa indexen (NDVI en/of WDVI) van verschillende Satellieten. 

NBS aardappelsensing

De NBS Applicatie resulteert in een perceelskaart van de actuele stikstof opname. Met eenvoudige informatie over de teelt wordt hieruit een Stikstof bijmestadvies berekent. 

Agri Mineraal

Op basis van gedegen onderzoek maken de Agrifirm specialisten een perceelsspecifiek bemestingsadvies voor je bedrijf

Mijn Adviezen

In ‘Mijn Adviezen’ kan je de adviezen en rapporten die je adviseur met jou gedeeld heeft inzien. Ook kan je ze delen met jou connecties of downloaden.

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Loofdoding

Met de Loofdoding Applicatie van Akkerweb kan je taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. 

VRA Bodemherbicide Applicatie

De VRA Bodemherbiciden Applicatie is ontwikkeld om een onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem variabel te kunnen doseren.

Gewaspercelen Applicatie

Gewaspercelen is niet als applicatie binnen Akkerweb zichtbaar, maar voegt de volgende extra kaartlagen toe.

Agri GBM

Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een spuitplan voor de gewasbescherming op je bedrijf.


Bemonsteringen Applicatie

De Bemonsterings Applicatie biedt jou de mogelijkheid een aanvraag voor een bemonstering aan te bieden bij het bedrijf van jou keuze. 

Aardappelinfo Applicatie

Alles wat je weten wil over meer dan 500 in Nederland geteelde aardappelrassen? 

Grip op Gras

Met Grip op Gras meer gras in koe en kuil!

RSS
Bouwplan Applicatie
Beheerder website
/ Categories: Applications, Basic

Bouwplan Applicatie

Teken in een paar stappen eenvoudig het bouwplan in. Om het helemaal gemakkelijk te maken, installeer dan tegelijk de gewaspercelen applicatie, zodat je de gewaspercelen kunt overnemen van vorige jaren. De gegevens uit deze applicatie worden hergebruikt in de meeste andere applicaties op Akkerweb.

 

 

 

 

 

 

Deze applicatie is geschikt voor:

 

 

Teken zo een bouwplan in

• Kies het juiste jaar
• Selecteer een gewasperceel  (gewaspercelen app noodzakelijk), of teken een nieuwe in 
• Sleep het gewenste gewas vanaf de rechter kant op het perceel
• Kies ras en teeltdoel
• Herhaal stap 2 t/m 4

Akkerweb – data delen

Je kunt zeer eenvoudig data delen met een derde persoon via Akkerweb. Hiervoor moet je eerst een connectie maken met diegene. Wanneer deze persoon het connectie verzoek heeft geaccepteerd kan je met hem/haar data gaan delen. Het delen is mogelijk bij verschillende apps van Akkerweb, door bovenin op de deelknop te klikken. Je kunt hierbij aangeven of diegene het gedeelde bestand ook mag bewerken of alleen bekijken en hoe lang dit mag.

 

Previous Article Reglone Applicatie
Next Article Granulaat
Print
36583 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x