Applications

The applications are currently only available in Dutch

NemaDecide Geo Plus

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo Plus applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

NemaDecide Geo

Een AM (aardappelmoeheids) besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo applicatie wat het effect van jou keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

Granulaat

Jou bemonsteringsuitslag digitaal binnengekregen in Akkerweb? Een AM besmetting geconstateerd op je bedrijf?

Bouwplan Applicatie

Teken in een paar stappen eenvoudig het bouwplan in.

Reglone Applicatie

Met deze Reglone applicatie kan je taakkaarten maken voor variabel doseren met Reglone in aardappelen. 

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie.

Stripbuilder

De Stripbuilder Applicatie wordt gebruikt om een perceel- of gewas polygoon te splitsen in de te bemonsterende eenheden.

Sensordata Applicatie

De Sensordata Applicatie is ontwikkeld om geo-gerefereerde data in te voeren en te visualiseren. 

Satelliet

AW-satellietDeze eenvoudige applicatie geeft je toegang tot de biomassa indexen (NDVI en/of WDVI) van verschillende Satellieten. 

NBS aardappelsensing

De NBS Applicatie resulteert in een perceelskaart van de actuele stikstof opname. Met eenvoudige informatie over de teelt wordt hieruit een Stikstof bijmestadvies berekent. 

Agri Mineraal

Op basis van gedegen onderzoek maken de Agrifirm specialisten een perceelsspecifiek bemestingsadvies voor je bedrijf

Mijn Adviezen

In ‘Mijn Adviezen’ kan je de adviezen en rapporten die je adviseur met jou gedeeld heeft inzien. Ook kan je ze delen met jou connecties of downloaden.

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Loofdoding

Met de Loofdoding Applicatie van Akkerweb kan je taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. 

VRA Bodemherbicide Applicatie

De VRA Bodemherbiciden Applicatie is ontwikkeld om een onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem variabel te kunnen doseren.

Gewaspercelen Applicatie

Gewaspercelen is niet als applicatie binnen Akkerweb zichtbaar, maar voegt de volgende extra kaartlagen toe.

Agri GBM

Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een spuitplan voor de gewasbescherming op je bedrijf.


Bemonsteringen Applicatie

De Bemonsterings Applicatie biedt jou de mogelijkheid een aanvraag voor een bemonstering aan te bieden bij het bedrijf van jou keuze. 

Aardappelinfo Applicatie

Alles wat je weten wil over meer dan 500 in Nederland geteelde aardappelrassen? 

Grip op Gras

Met Grip op Gras meer gras in koe en kuil!

RSS
Agri Mestruimte
Beheerder website
/ Categories: Applications, Farmers, Advisers

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Agri Mestruimte is een applicatie die bedoeld is voor de Agrifirm specialist.

Met een actueel Mestruimte-overzicht weet je altijd de mestruimte binnen het bedrijf. De Agrifirm Mestruimte applicatie berekent de mestruimte op basis van de normen voor alle gewassen binnen je bedrijf.

De applicatie houdt rekening met de aanwezige voorraad en de door jou aangevoerde meststoffen en/of mestproductie door vee. Onder aftrek van de eindvoorraad en eventuele afvoer geeft deze applicatie je een actueel inzicht in de resterende ruimte op je bedrijf.

Op basis van de bedrijfsbrede stikstof en fosfaat gebruiksnormen en de door jou gebruikte bemesting zie je direct welke mestruimte je hebt. Met een handige selectiemogelijkheid kan je deze ruimte optimaal benutten door de inzet van verschillende producten. Je ziet daarbij direct het effect op de mestruimte en kunt deze daardoor optimaal invullen. De Agrifirm adviseur helpt je graag met het optimaal benutten van deze mestruimte.

Neem voor het optimaal benutten van uw mestruimte contact op met jou Agrifirm specialist. Ben je nog geen klant van Agrifirm? Neemt dan contact op met de afdeling verkoopondersteuning: 088 – 488 12 10.

 

Deze applicatie is geschikt voor:


 

Previous Article Loofdoding
Next Article Mijn Adviezen
Print
15785 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x