Applications

The applications are currently only available in Dutch

Loofdoding2

Met deze applicatie kan je zelf taakkaarten maken voor het variabel doseren van middelen voor loofdoding in aardappelen.

Zandzoeker applicatie

Mag je wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

GAOS

Anders dan de naam doet vermoeden, schept de GAOS-rijpaden applicatie orde.

Digitale aanvragen

Vraag een Verisscan of eBee-vlucht aan en krijg inzicht in de variatie op je percelen.

Bioscope

Bioscope levert de teler elke 10 dagen de informatie van zijn perceel die hij nodig heeft voor een optimale teelt.

Loonwerker applicatie

Deze applicatie geeft je de mogelijkheid een scan aan te vragen van je percelen.

NemaDecide Geo Plus

Voor een aardappelteelt met toekomst!

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo Plus applicatie wat het effect van jouw keuzes is op de AM besmetting op het perceel.

NemaDecide Geo

Voor een aardappelteelt met toekomst!

 

Een AM (aardappelmoeheids)besmetting gevonden? Bekijk met de NemaDecide Geo applicatie wat het effect van jouw keuzes is op de AM besmetting op het perceel. 

Granulaat

Jouw bemonsteringsuitslag digitaal binnengekregen in Akkerweb? Een AM besmetting geconstateerd op je bedrijf?

Bouwplan Applicatie

Teken in een paar stappen eenvoudig het bouwplan in.

Reglone Applicatie

Met deze Reglone applicatie kan je taakkaarten maken voor variabel doseren met Reglone in aardappelen. 

Phytophthora Module

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler!

Agrifirm Phytophthora module: Een must voor iedere aardappelteler! Het adviessysteem biedt een totaalaanpak op basis van een preventieve-, curatieve- en indien nodig stopstrategie.

Stripbuilder

De Stripbuilder Applicatie wordt gebruikt om een perceel- of gewas polygoon te splitsen in de te bemonsterende eenheden.

Sensordata Applicatie

De Sensordata Applicatie is ontwikkeld om geo-gerefereerde data in te voeren en te visualiseren. 

Satelliet

AW-satellietDeze eenvoudige applicatie geeft je toegang tot de biomassa indexen (NDVI en/of WDVI) van verschillende Satellieten. 

NBS aardappelsensing

Stikstof bijmesten aardappel applicatie

De NBS Applicatie resulteert in een perceelskaart van de actuele stikstof opname. Met eenvoudige informatie over de teelt wordt hieruit een Stikstof bijmestadvies berekent. 

Agri Mineraal

Op basis van gedegen onderzoek maken de Agrifirm specialisten een perceelsspecifiek bemestingsadvies voor je bedrijf

Mijn Adviezen

In ‘Mijn Adviezen’ kan je de adviezen en rapporten die je adviseur met jou gedeeld heeft inzien. Ook kan je ze delen met jouw connecties of downloaden.

Agri Mestruimte

Benut de resterende ruimte voor meststoffen binnen de stikstof en fosfaat gebruiksnormen.

Loofdoding

Voor variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen

Met de Loofdoding Applicatie van Akkerweb kan je taakkaarten maken voor het variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen. 

Herbicide 2-App

Voor variabel doseren van onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem

De Herbiciden 2-App is ontwikkeld om een onkruidbestrijdingsmiddelen met werking via de bodem variabel te kunnen doseren.

Gewaspercelen Applicatie

Gewaspercelen is niet als applicatie binnen Akkerweb zichtbaar, maar voegt de volgende extra kaartlagen toe.

Agri GBM

Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een spuitplan voor de gewasbescherming op je bedrijf.


Bemonsteringen Applicatie

De Bemonsterings Applicatie biedt jou de mogelijkheid een aanvraag voor een bemonstering aan te bieden bij het bedrijf van jouw keuze. 

Aardappelinfo Applicatie

Alles wat je wilt weten over aardappelrassen!

Alles wat je weten wil over meer dan 500 in Nederland geteelde aardappelrassen!

Grip op Gras

Met Grip op Gras meer gras in koe en kuil!

RSS