Nachrichten

TRIJNTJE passeert eerste station

Eerste conceptversie

Beheerder website 0 2376 Article rating: No rating

Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei.

RSS
12345678910Last
Piet Precies denkt niet zo zwart-wit
Beheerder website
/ Categories: Nachrichten

Piet Precies denkt niet zo zwart-wit

Zo heel veel schrijf ik niet over de melkveetak op ons bedrijf. Van huis uit ben ik akkerbouwer. De koeien ’kreeg ik erbij’ toen ik trouwde. Het is nog steeds meer het ’pakkie an’ van mijn vrouw. Toch denk ik niet zo zwart-wit en kan ik er ook ontzettend van genieten als de koeien weer de wei in gaan. En gelukkig kan ik ook op voor de melkveetak op het gebied van precisielandbouw m’n lol op.

Afgelopen jaar bijvoorbeeld na de droogte rees bij mij de vraag of ik graslandvernieuwing moest toepassen. Op basis van dronebeelden heb ik toen heel gericht stukken doorgezaaid. Het in laten vliegen van de drone kost wel wat, maar woog in ons geval zeker op tegen de meeropbrengst van het doorzaaien van het complete grasareaal!

Ruwvoermanagement is overigens een belangrijk punt van aandacht op ons bedrijf en was/ is een uitdaging met droge en hete zomers. Met Grip op Gras kan ik het optimale tijdstip van maaien vaststellen en tekorten of overschotten aan weidegras tijdig signaleren. Basis is het wekelijks meten van de droge stofopbrengst van het grasland. In het veld voer ik grashoogtemetingen direct op mijn smartphone in en via GPS worden deze direct gekoppeld aan onze percelen. Grip op Gras tekent de droge stofopbrengsten in op een kaart en stelt de Feed Wedge op.

Profiteer, net als ik, van de aantrekkelijke mogelijkheden van Akkerweb. Maak direct een account aan. Akkerweb zet data voor je aan het werk!

 

Previous Article Meer inzicht in je gewas met BioScope!
Next Article NIEUW: Zandzoeker applicatie
Print
3814 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x