Vinçotte ISACert

Nematoden in de grond kunnen aanzienlijke opbrengstderving en kwaliteitsschade veroorzaken in akkerbouwgewassen. Behoud van een gezonde bodem vraagt om een actieve en systematische aanpak. Vinçotte ISACert, voorheen bekend als ISACert NAK AGRO, biedt verschillende vormen van vrijwillig nematodenonderzoek aan. Ze nemen de monsters met gevalideerde bemonsteringsapparatuur die op een quad bevestigd is. Door hun methodiek van bemonsteren wordt een duidelijk en betrouwbaar beeld gevormd van de aaltjessituatie. Daardoor kun je bijtijds en adequaat inspelen op de actuele situatie. 

De klanten van Vinçotte ISACert kunnen op dit moment hun uitslagen al digitaal inzien op Akkerweb. Op dit moment zijn de uitslagen beschikbaar vanaf teeltseizoen 2014/2015, in de nabije toekomst komen ook de uitslagen van eerdere seizoenen op je account in Akkerweb beschikbaar. 

Vinçotte ISACert is al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van NemaDecide. Met NemaDecide helpen ze je bij het maken van een juiste bemonsterings- en bestrijdingsstrategie of raskeuze. Met NemaDecide kan simulatie gemaakt worden van de risico’s op een AM- besmetting bij de verschillende bemonsteringsintensiteiten. Daarnaast worden de effecten van raskeuze, bestrijdingsmaatregelen en bouwplanverruiming inzichtelijk gemaakt. Dit geeft je de mogelijkheid om de risico’s op een besmetverklaring in de toekomst in te schatten. 

Mocht je meer informatie wensen over advisering en/of bemonstering, neem gerust contact op met Vinçotte ISACert. Ze informeren je dan verder.