Eurofins

Eurofins Agro is de informatieleverancier en kennispartner voor de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. Zij helpen je belangrijke gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen, zodat je inzicht krijgt in: 
  • Bodem- en gewasgezondheid 
  • Bemesting 
  • Voederwaarde 
  • Voedselveiligheid 

Met een compleet pakket van monstername, innovatieve analyses en heldere adviezen op maat kan je het productieproces op jou bedrijf bijsturen. Zo krijgt je vee of het gewas exact dát wat ze echt nodig hebben. En ben je verzekerd van een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit, tegen zo laag mogelijk kosten.